Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Styrning och kontroll av regeltillämpningen inom socialförsäkringen (RiR 2006:20)

Riksrevisionen har granskat regeringens och Försäkringskassans styrning och kontroll av regeltillämpningen inom socialförsäkringen. Trots att Försäkringskassan sedan länge känt till att det finns kvalitetsbrister i handläggningen har myndigheten fortfarande liten kunskap om orsakerna till detta.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens och Försäkringskassans styrning och kontroll av regeltillämpningen inom socialförsäkringen. Granskningen visar att det finns brister både i regeltillämpning, kontroll och kunskaper.

Varken tidigare Riksförsäkringsverket eller nuvarande Försäkringskassan har närmare analyserat varför kvaliteten på beslutsunderlagen varierar inom vissa förmånsslag eller skiljer sig åt mellan vissa kontor.

Arbetet med att motverka bidragsbrott är i viktiga avseenden outvecklat och upptäcktsrisken är låg.

Riksrevisionen anser att Försäkringskassan bör prioritera kvaliteten i handläggningen och utveckla kontrollmetoder för att öka kunskapen om bidragsbrottens omfattning. Regeringen bör noga följa upp användningen och resultatet av de extra medel som Försäkringskassan fått till kontrollverksamheten.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?