Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Omställningskrav i sjukförsäkringen – att pröva sjukas förmåga i annat arbete (RiR 2009:1)

Sjukskrivna som inte kan återgå till sitt ursprungliga arbete har för sällan prövats för andra arbeten av Försäkringskassan. Det har varit ovanligt att sjukskrivna lämnar sjukförsäkringen för annat arbete, studier eller för att söka nytt arbete. 

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Försäkringskassans bedömning av sjukskrivnas arbetsförmåga i annat arbete. Om den som får sjukpenning inte bedöms kunna återgå till sitt arbete ska Försäkringskassan pröva om den sjukskrivne kan arbeta i ett annat arbete. Granskningen visar att Försäkringskassan i vart fjärde fall inte gör denna bedömning och att det tar lång tid innan bedömningen görs. Granskningen visar också att det finns tecken på att sjukförsäkringen stundtals fungerar som en yrkesförsäkring.

Det senaste året har det gjorts regeländringar i sjukförsäkringen som kan bidra till fler arbetsförmågebedömningar och till att bedömningarna görs tidigare. Riksrevisionen anser att det finns en risk för att Försäkringskassan kommer att fatta beslut på sämre underlag eller fatta beslut senare än vad rehabiliteringskedjan anger.

Riksrevisionen föreslår att Försäkringskassan säkerställer att bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga i annat arbete genomförs. Regeringen har ett övergripande ansvar för sjukförsäkringen och för att det finns tillräcklig kunskap. Regeringen bör också se över läkarnas roll i arbetsförmågebedömningen.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?