Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försäkringskassans inköp av IT-lösningar (RiR 2009:2)

En ny granskning visar att Försäkringskassans köp av IT i flera avseenden inte har följt lagen om offentlig upphandling. Bristerna har inneburit sämre förutsättningar för konkurrens och gjort det svårare för Försäkringskassan att köpa IT-lösningar av god kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassans inköp av IT-lösningar har skett enligt gällande rätt och med hög kvalitet. Bedömningen har skett med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och bakomliggande EG-rättsliga regler som grund. LOU syftar till att skapa rättvisa mellan olika leverantörer och bidra till att pressa statens kostnader.

Enligt Riksrevisionens bedömning har inköpen av IT-lösningar i flera avseenden skett på ett sådant sätt att bestämmelserna i LOU inte är uppfyllda. Bristerna avser främst låg kvalitet på Försäkringskassans förfrågningsunderlag till leverantörerna och upphandlingsrapporter, samt för korta tidsfrister. En annan brist är att avrop på ramavtal har genomförts när det hade varit lämpligare att genomföra en regelrätt upphandling.

En huvudorsak till bristerna är att Försäkringskassan har avsatt för lite tid för dessa stora och komplicerade inköp. En konsekvens är att förutsättningarna för konkurrens har blivit sämre än vad de hade kunnat vara. 

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?