Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bistånd via ambassader – En granskning av UD och Sida i utvecklingssamarbetet (RiR 2004:10)

Riksrevisionen kritiserar Regeringskansliet/UD och Sida för brister i uppföljning och redovisning av kostnaderna för att administrera det svenska biståndet. Det råder oklara ansvarsförhållanden på de integrerade utlandsmyndigheterna och det brister i styrningen av utvecklingsbiståndet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksdagen har beslutat att biståndet på sikt ska utgöra en procent av bruttonationalinkomsten. Det innebär att anslagen till det internationella utvecklingssamarbetet årligen ökar med miljardbelopp, från att år 2003 uppgå till 17 miljarder kronor till beräknade 20,8 miljarder kronor år 2005.

Riksrevisionen har granskat hur regeringen, Regeringskansliet/UD och Sida styr utlandsmyndigheternas förvaltning av utvecklingssamarbetet. Biståndsanslagen ska omsättas till insatser i enlighet med såväl svenska biståndspolitiska mål som mottagarlandets behov.

Tillsammans med den nya politiken för global utveckling kommer den ökande biståndsramen att medföra nya krav. Riksrevisionens granskning visar att regeringen, Regeringskansliet/UD och Sida måste vidta en rad åtgärder inom områdena övergripande normgivning, finansiering samt operativ styrning och rapportering för att kostnadseffektivt kunna verka för minskad fattigdom.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?