Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bistånd genom budgetstöd – regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform (RiR 2007:31)

År 2006 betalade Sverige närmare 900 miljoner kronor i direkt stöd till utvecklingsländers statsbudgetar. Riksrevisionen har granskat hur regeringen och Sida hanterar detta budgetstöd. Granskningen visar att regeringen inte har följt upp sin delegering till Sida, och att Sidas bedömningar vid beslut om budgetstöd inte svarar mot de krav som ställs av regeringen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Budgetstöd är en central biståndsform. Det är också en riskfylld stödform eftersom det är ett stöd som går direkt in i mottagarlandets statsbudget. Det ställer höga krav på väl underbyggda beslut.

Riksrevisionen har granskat regeringens och Sidas hantering av budgetstödet samt regeringens återrapportering till riksdagen om budgetstödet. Granskningen avser det budgetstöd som beslutats av regeringen fr.o.m. 2005 och omfattar åtta mottagarländer.

Riksrevisionen konstaterar att Sidas beslut om budgetstöd till sju av åtta länder inte har föregåtts av att regeringen gjort de överväganden om budgetstöd som de enligt sina egna riktlinjer ska göra. Regeringen har därmed delegerat ett stort ansvar till Sida utan att ha tagit tillräckligt ansvar för sin del. Riksrevisionen har därutöver funnit att regeringens riktlinjer på några punkter innehåller oklarheter.

Granskningen visar att Sidas underlag inför beslut om budgetstöd innehåller brister, framför allt att analyserna inte är tillräckligt väl underbyggda. Detta kan delvis förklaras av att Sida inte har preciserat hur regeringens riktlinjer för budgetstöd ska tillämpas.

Riksrevisionen anser också att regeringens återrapportering till riksdagen inte ger en rättvisande bild av riskerna med budgetstöd.

Sammanfattning på engelska

Aid through budget support (full report)

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?