Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Swedfund International AB och samhällsuppdraget (RiR 2009:4)

Helstatliga Swedfund har i enlighet med regeringens uppdrag gjort lönsamma investeringar i utvecklingsländer. Investeringarnas utvecklingseffekter har dock inte preciserats och följts upp tillräckligt. Resultatet av biståndet är därmed inte tydliggjort.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur det statliga bolaget Swedfund International AB uppfyller sitt samhällsuppdrag och om regeringen har styrt bolagets verksamhet i enlighet med riksdagens beslut.

Swedfund är en biståndsaktör som genom investeringar i utvecklingsländer och länder i Östeuropa ska bidra till Sveriges politik för global utveckling och det svenska utvecklingssamarbetet.

Investeringsvolymen har ökat från 426 miljoner kronor år 2000 till 1 475 miljoner kronor år 2008. Vid val av projekt ska förväntade utvecklingseffekter vara avgörande, samtidigt som investeringarna ska vara lönsamma. Granskningen visar att det är främst lönsamheten som styrt Swedfunds val av projekt, först på senare år har Swedfund utvecklat arbetet med utvecklingseffekterna. Vidare har bolaget investeringar i riskkapitalfonder som kan ifrågasättas. Riksrevisionens sammantagna bedömning är dock att regeringen har styrt enligt politiken för global utveckling och att bolaget strävat efter att leva upp till detta.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?