Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Oegentligheter inom bistånd – Är Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer tillräcklig? (RiR 2007:20)

Sidas interna kontroll för att skydda svenskt bistånd via enskilda organisationer är otillräcklig. Skyddet i de lokala projekt som Riksrevisionen granskat är näst intill obefintligt. Det har rått en oroande oordning och det har förekommit oegentligheter i många av de granskade projekten.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat i vilken utsträckning svenskt bistånd via enskilda organisationer är skyddat mot oegentligheter och om man i praktiken lyckats undvika att oegentligheter förekommer. Granskningen har genomförts i Sverige samt i fyra utvalda länder - Namibia, Sydafrika, Tanzania och Kenya.

Granskningen visar att det förekommer oreda i huvuddelen av de granskade projekten och att varken biståndsmyndigheten Sida eller ansvariga revisorer lyckats upptäcka förekomst av ett förhållandevis stort antal väsentliga fel och oegentligheter.

Regeringen, Sida och Revisorsnämnden bör enligt Riksrevisionens bedömning vidta åtgärder för att säkerställa att ordningen i det bistånd som förmedlas via enskilda organisationer blir bättre framöver.

Sammanfattning på engelska

Fraud in foreign aid (full report)

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?