Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sidas garantiverksamhet – statens arbete med garantier inom svenskt bistånd (RiR 2020:21)

Sida använder allt oftare kreditgarantier som ett verktyg i sin biståndsverksamhet. Riksrevisionen bedömer att det arbetet fungerar bra, men att uppföljningen behöver förbättras för att säkerställa att garantierna är ändamålsenliga.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Garantier har fått en allt större betydelse i svenskt bistånd. Mellan 2009 och 2020 har det maximala belopp som Sida får ställa ut garantier för utökats från 5 till 15 miljarder kronor. Genom garantierna delar Sida risk med en bank eller investerare som mot en avgift får tillbaka delar av sin förlust om låntagare inte förmår återbetala sitt lån. Syftet är att bidra till att mobilisera kapital för att nå biståndspolitiska mål.

Riksrevisionens granskning visar att arbetet med garantier i stort fungerar väl. Regeringens styrning har varit tydlig och Sida har i huvudsak arbetat ändamålsenligt med garantier. Granskningen visar dock att Sida inte dokumenterar centrala överväganden som har gjorts för att utforma viktiga delar av garantierna. Sida planerar inte heller för att följa upp garantiernas resultat på ett systematiskt sätt. Detta försvårar uppföljningen av vad garantierna leder till och i vilken utsträckning de bidrar till uppsatta mål.

Riksgälden bistår Sida med att bedöma den risk som staten tar genom att ställa ut garantier. Riskbedömningen påverkar hur mycket banken eller investeraren ska betala i avgift för garantin. Granskningen visar dock att det inte går att följa hur Riksgälden skattat en viktig parameter i riskbedömningen.

Riksrevisionen rekommenderar Sida att stärka det interna stödet för att utforma garantier och att förbättra planeringen av uppföljningen av garantier. Riksgälden rekommenderas att stärka det interna stödet för riskbedömningar.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?