Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Från invandrarpolitik till invandrarpolitik (RiR 2005:5)

Riksrevisionen har granskat hur regeringen styrt myndigheterna utifrån de integrationspolitiska målen och utgångspunkterna. Granskningen visar att beslutsunderlagen för att förändra den generella politiken är otillräckliga. Kraven för hur myndigheterna ska verka för integration är otydliga och ej verksamhetsanpassade. Det är en svag kontroll av myndigheternas genomförande av integrationspolitiken.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens genomförande av integrationspolitiken. Granskningen har undersökt regeringens styrning av myndigheterna utifrån integrationspolitikens mål och utgångspunkter.

Integrationspolitikens genomförande bygger på att myndigheternas generella verksamhet utformas med utgångspunkt i den etniska och kulturella mångfalden så att alla har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett härkomst och bakgrund. Insatser och åtgärder som riktar sig specifikt till invandrare ska begränsas till den första tiden i Sverige.

Riksrevisionens granskning visar att integrationspolitiken ännu inte har fått avsett genomslag. Politikens inriktning fokuserar i stor utsträckning fortfarande på invandrarskap, snarare än på lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Regeringens mål- och resultatstyrning har till stora delar fortsatt att baseras på de utgångspunkter som invandrarpolitiken vilade på.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?