Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försvarsmakten, brister i kontroller gällande värdering av beredskapstillgångar samt löner 2017

I granskningen av årsredovisningen har Riksrevisionen identifierat brister som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. Bristerna gäller felaktig värdering av beredskapstillgångar, vilket innebär att balansposten sannolikt är redovisad till ett för lågt värde. Felet bedöms dock inte vara beloppsmässigt väsentligt i årsredovisningen. Även avseende personalkostnader har Riksrevisionen identifierat brister. Ett antal medarbetare har under sin tjänstledighet felaktigt erhållit lön under kortare eller längre tid. De felaktigt utbetalda beloppen är ur ett årsredovisningsperspektiv oväsentliga även om de för de berörda medarbetarna kan innebära stora belopp.

Uppdaterad: 25 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?