Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försvarets materielverk, brister i värdeöverföringar samt i redovisning av anläggningar, 2020

Försvarets materielverks (FMV) värdeöverföringar av pågående arbeten till Försvarsmakten är cirka 220 miljoner kronor för låga under 2020. I årsredovisningen för 2020 redovisar FMV värdeöverföringar till Försvarsmakten som uppgår till ett totalt värde av cirka 5,4 miljarder kronor.

FMV har heller inte säkerställt en enhetlig redovisning av de produktionsanläggningar som finns hos försvarsindustrin och som är finansierade och ägs av staten. Det finns därför en risk att FMV inte redovisar dessa anläggningar korrekt i årsredovisningen.

Flera av de fakturor som FMV har ställt ut till Försvarsmakten är också otydliga och saknar information. Att det är otydligt vad en faktura avser försvårar kontroll och uppföljning för både FMV och Försvarsmakten och är inte förenligt med god redovisningssed.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 12 maj 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?