Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten (RiR 2011:13)

Leveranser av materiel till försvaret blir ofta försenade, något som kan påverka både ekonomin och försvarsförmågan. Förseningar och kostnadsökningar redovisas inte i tillräckligt hög grad till riksdagen. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om Sveriges internationella försvarsmaterielsamarbeten bedrivs på ett effektivt sätt av regering och ansvariga myndigheter. Dessa samarbeten utgör en del av försvarets materielförsörjning, som syftar till att tillgodose de behov av materiel som följer med kraven på operativa förmågor. I vilken utsträckning får försvaret materiel till avtalat pris, med avsedd prestanda och på utsatt tid? Riksrevisionens granskning visar att internationella materielsamarbeten inte i tillräcklig utsträckning leder till leverans på utsatt tid.

Problemen med förseningar medför konsekvenser för Försvarsmaktens möjlighet att lösa sina uppgifter – något som i större grad ställs på sin spets nu jämfört med tidigare, genom ett ökat svenskt deltagande i internationella insatser. Riksrevisionen konstaterar även att regeringens redovisning till riksdagen rörande försvarets materielförsörjning behöver förbättras.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?