Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Krisberedskap i betalningssystemet (RiR 2007:28)

En granskning visar att statens beredskapsåtgärder för att förebygga och hantera en kris i betalningssystemet inte är tillräckliga.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat krisberedskapen mot tekniska hot och risker i det centrala betalningssystemet. En allvarlig störning kan leda till att betalningar inte kan ske och att stora delar av den ekonomiska aktiviteten stannar av. Skulle detta inträffa kan förluster uppstå för medborgare, företag och samhälle, vilket i sin tur kan utlösa en samhällsomfattande kris.

Riksrevisionen bedömer att statens åtgärder för att förebygga och hantera allvarliga tekniska störningar i betalningssystemet inte är tillräckliga. Förmågan att hantera en allvarlig kris inom området bedöms vara bristfällig. Det finns exempelvis brister i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser, myndigheternas krisplanering, hantering av incidentinformation och i genomförda övningar.

I övrigt bedömer Riksrevisionen att ansvarsfördelningen är otydlig och att tillsynen är svag. Riksrevisionen anser också att regeringen brister i bedömningen och samordningen av sektorns beredskapsförmåga.

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?