Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringen och krisen – regeringens krishantering och styrning av samhällets beredskap för allvarliga samhällskriser (RiR 2008:9)

Regeringens förmåga att hantera och styra Sveriges krisberedskap har förbättrats. Samtidigt finns ännu betydande brister i beredskapen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens krishantering och dess styrning av samhällets krisberedskap. Granskningen har särskilt avsett landets beredskap för kärnkraftsolyckor, dammbrott i vattenkraftverk, omfattande avbrott i elförsörjningen, kriser i betalningssystemet, utbrott av pandemisk influensa samt kris i dricksvattenförsörjningen. Riksrevisionen bedömer att regeringen de senaste åren har utvecklat beredskapen.

Riksrevisionen bedömer ändå att krisberedskapen i Sverige har betydande brister och att myndigheterna har en otillräcklig förmåga att hantera sådana händelser om de utvecklas till mycket allvarliga samhällskriser.

Riksrevisionen anser att regeringens svaga styrning har medverkat till att Sveriges krisberedskap har brister. Regeringens uppföljning är inte systematisk. Regeringen gör heller ingen samlad bedömning av landets beredskapsförmåga och styr inte myndigheternas åtgärder genom samlade avvägningar i regeringsbeslut. Inte heller har regeringen gjort förberedelser för att vid en extrem nödsituation kunna ge någon myndighet i uppdrag att överta landets operativa krisledning om detta skulle behövas för att hantera krisen.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?