Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försvarets materielverks årsredovisning, 2019

Försvarets materielverk ska minska posten pågående arbeten när de levererar beredskapstillgångar till Försvarsmakten, eftersom värdeöverföringen sker då. Försvarets materielverk och Försvarsmakten har dock redovisat en stor del av värdeöverföringen mellan myndigheterna först i samband med bokslutet.

Värdet som Försvarets materielverk och Försvaret har bokfört överensstämmer heller inte med värdet på levererade beredskapstillgångar. Riksrevisionen bedömer därför att Försvarets materielverk löpande har redovisat posten pågående arbeten till ett för högt värde och Försvarsmakten har redovisat posterna beredskapstillgångar och statskapital till ett för lågt värde. Riksrevisionen rekommenderar Försvarets materielverk att stärka den interna kontrollen kring värdering av beredskapstillgångar.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 01 juni 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?