Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn (RiR 2017:17)

Riksrevisionens granskning visar att tillsyn av svenska kärnkraftsreaktorer inte görs i den utsträckning som riksdag och regering har efterfrågat. Granskningen visar också att Strålsäkerhetsmyndigheten inte gör systematiska riskbedömningar vid planering och prioritering av tillsynen, vilket innebär att det är oklart om de mest angelägna insatserna utförs.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av kärnkrafts-reaktorer i drift är effektiv. Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för kärnkraftverk i drift. För att främja säkerheten genomför myndigheten tillsyn och gör även utredningar, följer forskning och utvecklar föreskrifter. Myndighetens kostnader för denna verksamhet uppgick till drygt 140 miljoner kronor 2016.

Strålsäkerhetsmyndighetens anslag har ökat sedan 2010, med behov av mer tillsyn av kärnkraftverken som motiv. Granskningen visar dock att myndigheten inte utnyttjat tillskotten för att utföra tillsyn i den utsträckning som regering och riksdag bedömt behövs. Granskningen visar också att Strålsäkerhetsmyndigheten inte gör systematiska riskbedömningar för att planera och prioritera tillsynsinsatser, vilket gör det osäkert om tillsynen inriktas mot de insatser som är mest angelägna ur säkerhetssynpunkt.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen säkerställer att Strålsäkerhetsmyndigheten genomför den kärnkraftstillsyn som regering och riksdag har efterfrågat och gett myndigheten ekonomisk utrymme för. Strålsäkerhetsmyndigheten bör å sin sida se till att använda resurserna effektivt och inrikta tillsynen mot de ur säkerhetssynpunkt mest angelägna tillsynsinsatserna.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?