Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Besparingar i försvarets materielförsörjning – regeringens genomförandegrupp 2008 (RiR 2012:5)

År 2008 fattade regeringen beslut om att spara 2,8 miljarder kronor i försvarets materielförsörjning. Riksrevisionens granskning visar att besparingarna har fått negativa konsekvenser för Försvarsmaktens insatsförmågor och ekonomi. Många projekt som avbröts har återkommit, ibland till en högre kostnad.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av de besparingar i försvarets materielförsörjning som regeringen beslutade om 2008. Cirka 2,8 miljarder kronor skulle sparas under en treårsperiod. Istället för att ge Försvarsmakten uppdraget att göra besparingarna valde regeringen att tillsätta en genomförandegrupp. Gruppen fick i uppdrag att föreslå hur besparingarna skulle tas ut genom att stryka eller reducera ett antal materielprojekt.

Riksrevisionen anser att regeringens val av styrning skapar problem med hur ansvaret kan utkrävas i efterhand. Granskningen visar dessutom att arbetet med att ta fram besparingarna präglas av bristfällig dokumentation, vilket försvårar insyn och uppföljning.

Besparingarna har medfört vissa brister i Försvarsmaktens verksamhet. Många av de materielprojekt som avbröts för att nå besparingarna har återkommit, ibland till en högre kostnad. Både regeringen och Försvarsmakten hade kunnat säkerställa att besparingarna togs ut på ett mer effektivt sätt genom ett mer utvecklat samarbete.

Granskningen visar också att regeringen inte har gett riksdagen tillräcklig information om innebörden av besparingarna.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?