Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försvarsmakten, brister i redovisning av beredskapstillgångar, 2020

I Försvarsmaktens lagerredovisning av beredskapstillgångar finns det 4 662 artiklar som saknar styckpriser och därför inte har ett redovisat värde i balansräkningen. Under 2020 har Försvarsmakten prissatt 242 artiklar, vilket resulterat i nya värden om cirka två miljarder kronor på posten beredskapstillgångar. Riksrevisionens bedömning är att värdet av de kvarvarande nollvärderade artiklarna inte är obetydligt.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 11 maj 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?