Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för att hantera omfattande elavbrott (RiR 2007:17)

En granskning av regeringens och Svenska kraftnäts insatser för att kunna hantera ett omfattande och långvarigt elavbrott har gjorts. Granskningen visar att regeringen inte har underlag för att kunna bedöma om det som gjorts är tillräckligt för att förebygga en sådan händelse. Om ett omfattande elavbrott skulle inträffa är också statens förmåga att hantera det bristfällig.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Svenska kraftnät har ett tillräckligt underlag för att kunna förebygga omfattande elavbrott. Riksrevisionen har också granskat om staten kan hantera ett omfattande elavbrott, om ett sådant skulle inträffa. Ett sådant elavbrott kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis sjukvård, uppvärmning, räddningstjänst, transporter, betalningsförmedling och livsmedelsförsörjning.

Riksrevisionen bedömer att regeringen inte har underlag för att kunna bedöma om vidtagna åtgärder är tillräckliga för att förebygga omfattande elavbrott. Det finns brister i risk- och sårbarhetsanalyser på området samt i analyser av samhällets kostnader för omfattande elavbrott. Om ett omfattande elavbrott skulle inträffa finns det en viss förmåga att hantera situationen, men denna förmåga är sammantaget bristfällig.

I övrigt bedömer Riksrevisionen att ansvaret för att hantera ett omfattande elavbrott är tydligt fördelat. Däremot är regeringens mål för vilken förmåga som ska finnas otydliga. Riksrevisionen anser också att övningsverksamheten inte tar tillräcklig hänsyn till de svåra förhållanden som kan förväntas råda vid ett omfattande elavbrott.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?