Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försvarsmaktens årsredovisning, 2019

Försvarsmakten ska ta upp värdet för nyanskaffade beredskapstillgångar från Försvarets materielverk vid leveranstidpunkten. Försvarsmakten och Försvarets materielverk har dock redovisat en stor del av värdeöverföringen först i samband med bokslutet. Värdet som Försvaret och Försvarets materielverk har bokfört överensstämmer heller inte med värdet på levererade beredskapstillgångar. Riksrevisionen bedömer därför att Försvarsmakten löpande har redovisat posterna beredskapstillgångar och statskapital till ett för lågt värde och Försvarets materielverk har redovisat posten pågående arbeten till ett för högt värde. Försvarsmakten har även redovisat felaktiga styckpriser och antalsuppgifter för viss materiel i den ekonomiska lagerredovisningen.

Riksrevisionen rekommenderar Försvarsmakten att stärka den interna kontrollen kring värdering av beredskapstillgångar. Riksrevisionen rekommenderar också Försvarsmakten att gå igenom lagerredovisningen för att säkerställa att Försvarsmakten redovisar korrekta antalsuppgifter och styckpriser.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 27 maj 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?