Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Miljögifter från avfallsförbränningen – hur fungerar tillsynen? (RiR 2005:4)

Förbränningen av hushållsavfall i Sverige ökar kraftigt. Vid förbränningen uppkommer rester som innehåller miljögifter. Riksrevisionen har granskat hur tillsynen över avfallsförbränningsanläggningar och deponering av förbränningsrester fungerar i praktiken. Granskningen visar på allvarliga brister i tillsynen över anläggningarna. Naturvårdsverket har inte utvärderat tillsynen och har otillräckliga kunskaper om avfallsförbränningens omfattning och riskerna med förbränningsresterna. Det går inte att säga om miljöproblemen med avfallsförbränningen är under kontroll.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Förbränningen av hushållsavfall i Sverige ökar kraftigt. Vid förbränningen uppkommer rester som innehåller miljögifter. Riksrevisionen har granskat tillsynen över hur förbränningsresterna tas om hand för att undvika spridning av miljögifterna i omgivningen.

Granskningen visar att det finns brister i tillsynen. Det gäller till exempel tillsynen över förbränningsanläggningarnas kontroll av innehållet i bränslen och rester. Det gäller också tillsynen över de deponierna där förbränningsresterna tas omhand. Anläggningarnas och deponiernas årliga miljörapporter är inte tillräckligt utförliga för att fungera som underlag för tillsynsmyndigheternas bedömning av om anläggningarna lever upp till miljöbalkens krav.

Naturvårdsverkets begränsade insatser för att utveckla kunskapen om avfallsförbränningen och utvärdera tillsynen innebär att det inte med rimlig säkerhet går att säga om miljöproblemen med avfallsförbränning är och kommer att vara under kontroll.

Regeringen och Naturvårdsverket har inte preciserat miljöbalkens krav inom vissa viktiga områden. Det försvårar för tillsynsmyndigheterna att via sin tillsyn säkerställa miljöbalkens syften med rimliga resursinsatser.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?