Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

När oljan når land – har staten säkerställt en god kommunal beredskap för oljekatastrofer? (RiR 2005:31)

En granskning om staten har säkerställt en god beredskap i kommunerna mot oljeolyckor har genomförts. Granskningen visar bland annat att flertalet kustkommuner saknar planer för oljeskadeskydd. Det statliga stödet genom Räddningsverket och Naturvårdsverket når inte ut till kommunerna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

De tilltagande oljetransporterna i Östersjön har ökat risken för större oljeolyckor som drabbar Sverige. Kommunerna bär ansvaret för att ta hand om olja som når land. Men även staten har ett ansvar genom framför allt Räddningsverket som ska ge stöd till kommunerna för att uppnå en god beredskap. Räddningsverket och länsstyrelserna ska bedriva tillsyn över hur kommunerna tar sitt ansvar. Riksrevisionen har granskat statens förmåga att säkerställa en god kommunal beredskap för stora oljeolyckor. Granskningen visar att den kommunala beredskapen och det statliga stödet brister i väsentliga avseenden:

  • Få kommuner har planerat konkreta insatser vid eventuella oljeolyckor.
  • Saneringen efter räddningsoperationer är inte reglerad i Sverige.
  • Räddningsverket och länsstyrelserna kan därför inte påpeka brister i kommunernas planering för sanering. Länsstyrelserna kan inte heller ta över ansvaret för sanering efter stora oljeolyckor.
  • Det statliga stödet når inte ut till kommunerna.
  • Räddningsverket har inte tydligt definierat uppgifterna för de regionala oljeskyddsförråden.
  • Tillsynen för att kontrollera om kommunerna lever upp till lagen om skydd mot olyckor har hittills haft en blygsam omfattning.
  • Naturvårdsverkets ansvar är oklart exempelvis i fråga om att ge expertstöd vid oljeolyckor.

Riksrevisionen lämnar rekommendationer till regeringen, Räddningsverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna som syftar till att förbättra statens förmåga att säkerställa en god beredskap för stora oljeolyckor.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?