Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Mer kemikalier och bristande kontroll – tillsynen av tillverkare och importörer av kemiska produkter (RiR 2006:4)

Riksrevisionen har granskat om regeringens, Kemikalieinspektionens och länsstyrelsernas insatser för tillsyn av tillverkare och importörer av kemiska produkter lever upp till de krav som ställs enligt lagstiftningen och miljökvalitetmålet Giftfri miljö. Riksrevisionens samlade bedömning är att tillsynen är otillräcklig till både omfattning och innehåll.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Vi kommer alla i ökande omfattning i kontakt med kemiska produkter, till exempel lim och flamskyddsmedel. Kemiska produkter kan medföra risker för negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. Därför är det viktigt att företagen tar sitt ansvar och skaffar sig tillräcklig kunskap samt lämnar ändamålsenlig information till användarna om hur riskerna kan minskas. Den statliga tillsynens uppgift är att genom dels kontroll, dels rådgivning och information se till att företagen tar sitt ansvar. Riksrevisionen har granskat myndigheternas tillsyn av tillverkare och importörer av kemiska produkter. Uppfyller tillsynen de krav som ställs enligt lagstiftningen och miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö?"

Riksrevisionens granskning visar bland annat:

  • Tillsynen visar på brister hos hälften av företagen, exempelvis kan information till användarna om nödvändig skyddsutrustning saknas.
  • Tillsynen ger resultat men räcker inte till.
  • Många företag blir aldrig föremål för inspektion.
  • Tillräcklig tillsyn motverkas av parallellt myndighetsansvar.
  • Det finns ingen samlad utvärdering av tillsynen.

Riksrevisionens samlade bedömning är att tillsynen av tillverkare och importörer av kemiska produkter är otillräcklig vad gäller såväl omfattning som innehåll.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?