Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Naturvårdsverket, felaktiga utbetalningar av elfordonspremien, 2018

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att ansvara för hanteringen av den så kallade elfordonspremien. Tidsbrist i iordningställandet av det digitala ansökningsförfarandet har medfört att vissa kontroller saknats, vilket har fått till följd att felaktiga inköpsbelopp kunnat registreras. Detta har i sin tur lett till att vissa bidrag beräknats på en felaktig grund och att för stora ersättningar betalats ut.

Uppdaterad: 13 december 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?