Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Hållbart företagande – regeringens styrning av de statligt ägda bolagen (RiR 2021:10)

Riksdagen har beslutat att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det gäller hållbart företagande. Riksrevisionens granskning visar att regeringen behöver förtydliga, förstärka och följa upp sin styrning om dessa ambitioner ska kunna nås.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

De statligt ägda bolagen ska enligt riksdagen vara föregångare i hållbart företagande och präglas av öppenhet och föredömlighet. Staten är en av Sveriges största bolagsägare och kan genom att visa gott exempel bidra till utveckling utöver de egna bolagen. Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statligt ägda bolagen har lett till att ambitionerna som regeringen uttrycker i statens ägarpolicy uppnåtts. Granskningen visar att det finns utvecklingsområden avseende regeringens styrning och uppföljning av bolagen samt när det gäller regeringens information till riksdagen. Staten strävar efter att vara en aktiv och professionell ägare avseende hållbart företagande, men de ambitioner regeringen ger uttryck för handlar i mindre grad och mer vagt om konkreta resultat i de statligt ägda bolagens verksamheter. Fokus ligger i stället mer på processer för styrning och uppföljning av bolagens arbete. Det faktiska genomförandet av dessa processer överensstämmer inte alltid med hur de beskrivs av regeringen avseende bland annat frekvens. Riksrevisionen lämnar i granskningen rekommendationer till regeringen inom dessa områden.

Uppdaterad: 15 mars 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?