Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regelförenklingar för företag (RiR 2004:23)

Riksdagen har beslutat att arbetet med förenklingar av reglerna för företag ska prioriteras. Trots detta visar en ny granskning att regeringen lägger ner för lite resurser på att förenkla befintliga regler. Det saknas även en samlad bild av regelförenklingsarbetet

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Frågorna om regelförenklingar för företag har fått större betydelse under senare år, både i Sverige och i övriga länder inom OECD. Riksdagen har vid två tillfällen under senare år lämnat tillkännagivanden till regeringen med tydliga krav på högre ambitioner och takt i arbetet med regelförenklingar.

Granskningen visar att Regeringskansliet lägger alltför lite kraft på att förändra lagar och förordningar med det primära syftet att förenkla för företag. I stället inriktas arbetet på kontroll av regelförändringar som genomförs av andra skäl. Ett annat problem är bristande kunskap om var regelbördan för företag egentligen uppstår, i lagar eller i myndighetsföreskrifter.

I dag bedrivs ett arbete för att mäta hur stor företagens administrativa börda är. Riksrevisionen anser att regeringen bör undersöka möjligheten att också mäta företagens totala bördor. Regeringen bör också i sin årliga skrivelse till riksdagen ge en mer samlad bild av utvecklingen och bättre belysa de svårigheter som finns i arbetet med att förenkla gällande regelverk. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer som syftar till att effektivisera arbetet med regelförenklingar för företag.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?