Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget (RiR 2007:15)

Riksrevisionen har granskat om Almi Företagspartner AB uppfyller sitt samhällsuppdrag att främja utvecklingen av små och medelstora företag. Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringen inte har anpassat Almi:s uppdrag till de förändringar som skett i bolagets omvärld.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Almi Företagspartner AB är ett statligt ägt bolag med 21 regionala dotterbolag. Dotterbolagen ägs till 49 procent av regionala ägare. Riksrevisionen har granskat om Almi uppfyller sitt samhällsuppdrag. Uppdraget är att erbjuda marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering till små och medelstora företag.

Riksrevisionen anser att Almis samhällsuppdrag inte är tillräckligt preciserat vilket lett till en mycket varierande verksamhet inom koncernen. Almi säkerställer inte heller att koncernen bedriver en marknadskompletterande affärsutvecklingsverksamhet. Regeringens ekonomiska mål är inte tillräckligt för att styra Almi och det går inte att analysera nyttjandet av det statliga anslaget. Riksrevisionen anser även att kvaliteten i Almis effektmätningar av utförda insatser inte är tillfredsställande.

Riksrevisionen bedömer att regeringen inte tillräckligt aktivt har påverkat utvecklingen av Almi. Regeringen bör mot bakgrund av de förutsättningar som idag gäller för små och medelstora företag, i kombination med de konstaterade bristerna, genomföra en översyn av Almi Företagspartner AB.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?