Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vad och vem styr de statliga bolagen? (RiR 2006:11)

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av de statliga bolagen. Granskningen visar att styrningen är otydlig och att det finns stora variationer i hur staten som ägare styr de statliga bolagen. Styrningen är dessutom ofta inte bindande enligt aktiebolagslagen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

De statliga bolagen spelar en väsentlig roll i den svenska ekonomin. Omsättningen uppgick till drygt 300 miljarder kronor år 2005 och antalet anställda var omkring 200 000 personer. Detta kan jämföras med statsförvaltningens totalt närmare 220 000 anställda.

Kraven på de statliga bolagen är vanligen att de ska drivas affärsmässigt, men riksdag och regering har också gett många av bolagen viktiga samhällsuppdrag. Flera och ibland motstridiga mål ställer stora krav på tydlighet och transparens i styrningen av bolagen. Som ägare ska medborgarna ges möjlighet till insyn, och riksdagen ska ges förutsättningar att utkräva ansvar.

Riksrevisionen har granskat formerna för regeringens styrning av de statliga bolagen med syfte att ge en översiktlig bild av hur styrningen är utformad.

Slutsatserna är att det finns stora variationer i den dokumenterade ägarstyrningen av de statliga bolagen och att regeringens styrning inte är tillräckligt tydlig. Vanligen är inte heller styrningen aktiebolagsrättsligt bindande för bolagen.

Riksrevisionens sammanfattande bedömning är att regeringen inte utnyttjar aktiebolagslagens möjligheter att styra bolagen på ett tydligt och bindande sätt.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?