Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2019–2022

Riksrevisionen har följt upp de senaste fyra årens internationella utvecklingssamarbete. Slutsatsen är att insatserna bidrar till demokratiutveckling, ökad transparens och effektivare myndigheter i ett stort antal länder.

Sammanfattning

Syftet med Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete är att främja en effektiv förvaltning och demokratisk utveckling i utvecklingsländer. Genom bilaterala samarbeten med andra revisionsmyndigheter och regionala samarbeten med en grupp revisionsmyndigheter bidrar Riksrevisionen även till ökad transparens och fungerande system för ansvarsutkrävande. Resultaten måste självklart sättas i relation till den svåra kontext i vilka samarbetspartners ofta verkar.

Resultatrapporten visar att Riksrevisionen i allt väsentligt bidrar till syftet, främst genom att stärka samarbetspartnernas kunskap och processer när det gäller finansiell och effektivitetsrevision. För att öka den institutionella kapaciteten att genomföra revision av god kvalitet, ger Riksrevision också stöd inom HR, kommunikation, strategisk planering och ledarskap.

Analysen lyfter fram några arbetssätt som varit särskilt framgångsrika för att nå resultat. Vi har varit en relevant aktör i utvecklingssamarbetet genom att vara flexibla och utgå från våra partners behov. Samskapande med våra experter har bidragit till att samarbetspartnerna känner ägarskap, vilket är grundläggande för att skapa bestående resultat. Praktiskt och nära stöd har gjort insatserna relevanta och behovsanpassade. Vi ser även goda resultat av att involvera hela organisationen i aktiviteterna, inklusive ansvariga chefer, för det ökar förändringsviljan och ägarskapskänslan. För att behovsanpassa stödet krävs en förtroendefull relation med varje samarbetspartner, så relationsbyggande är centralt för att nå resultat. Vidare ser vi att de regionala och bilaterala projekten understödjer varandra. Dessa framgångsfaktorer tar vi med oss in i det fortsatta arbetet.

De regionala och bilaterala samarbetsprojekten ger kunskaper och metoder som är värdefulla för vår egen organisation, men som vi också sprider till globala forum för revisionsmyndigheter. På så sätt bidrar vi till den globala metodutvecklingen inom revision.

Detta är den fjärde resultatrapporten om Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete. Rapporten kompletterar årsredovisningen genom att mer ingående redogöra för hur insatserna bidrar till att nå målet för vårt utvecklingssamarbete. Resultatrapporten bygger på externa utvärderingar och våra egna bedömningar av verksamhetens resultat.

Uppdaterad: 12 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?