Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i TeliaSonera (RiR 2008:12)

Regeringen sålde i maj förra året åtta procent av aktierna i TeliaSonera. Köpeskillingen blev 18 miljarder kronor. Riksrevisionens granskning visar att regeringen kunde ha varit mer aktiv mot utförande banker. Riksrevisionen uppmanar regeringen att dra lärdom inför kommande försäljningar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Våren 2007 sålde regeringen åtta procent av aktierna i TeliaSonera för 18 miljarder kronor. Försäljningen var det första steget i regeringens minskning av statens ägande i statliga bolag. Riksrevisionen har granskat hur regeringen planerade, genomförde och följde försäljningen samt granskat regeringens redovisning till riksdagen. Granskningen visar bland annat att regeringen fick ett rimligt pris givet den ambitionsnivå den hade och den korta tid som transaktionen genomfördes under. Rabatten, det vill säga skillnaden mellan uppnått pris och börskursen, var dock relativt hög. Förutsättningar för en transaktion med lägre rabatt hade kunnat skapas av regeringen om den hade varit mera aktiv i att styra de banker som genomförde transaktionen.

Riksrevisionens rekommendation är att regeringen inför kommande försäljningar bör sammanställa och följa relevant best practice. Riksrevisionen anser att regeringen särskilt bör utveckla och säkerställa att det finns beställarkompetens inom Regeringskansliet samt hålla en hög aktivitetsnivå gentemot de rådgivare och banker som får i uppdrag att genomföra transaktionen. Vid framtida försäljningar är det också viktigt att frågor om rabatten beaktas såväl under förberedelserna som under själva genomförandet och uppföljningen av transaktionen

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?