Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försäljningarna av statens aktier i Nordea (RiR 2018:29)

Försäljningen av statens Nordeaaktier sköttes i stort sett på ett affärsmässigt sätt, såsom riksdagen hade beslutat. Riksrevisionen konstaterar dock brister när det gäller planering, genomförande och rapportering.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Svenska staten sålde sitt aktieinnehav i Nordea Bank AB i tre försäljningar åren 2011 och 2013. Försäljningsintäkterna uppgick till över 60 miljarder kronor. Riksdagen krävde att försäljningarna skulle vara affärsmässiga och att försäljningsarbetet skulle dokumenteras väl. Riksrevisionen har granskat statens försäljningar av aktier i Nordea, med fokus på förberedelser och planeringsarbete, genomförandet av försäljningarna och dokumentationen av affärerna, inklusive regeringens rapportering till riksdagen.

Granskningen visar att försäljningarna i stor utsträckning genomförts affärsmässigt men att det funnits brister i försäljningsarbetet som inneburit risk för sämre försäljningsresultat. Bristerna avser bland annat Regeringskansliets användning av underlagsrapporter. Eftersom stora aktieförsäljningar är en ovanlig uppgift för staten och eftersom den anlitade finansiella rådgivaren kan ha haft egna intressen i affären, bedömer Riksrevisionen att Regeringskansliet borde anlitat ytterligare expertstöd i försäljningsarbetet. Därtill anser Riksrevisionen att rapporteringen till riksdagen är otillräcklig.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att i framtida aktieförsäljningar utveckla rapporteringen till riksdagen om hur försäljningar har beretts och genomförts, där centrala resultatmått som rabatt i förhållande till börskurs redovisas. Riksrevisionen rekommenderar Regeringskansliet att i framtida aktieförsäljningar kontinuerligt använda oberoende expertstöd, fastställa och använda mätbara mål för försäljningen och noggrant dokumentera försäljningsarbetet.

Sammanfattning på engelska

The sales of state shares in Nordea

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?