Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens försäljning av Vasakronan (RiR 2010:2)

Riksrevisionens granskning visar att regeringens försäljning av Vasakronan AB genomfördes väl i många avseenden och redovisades korrekt. Försäljningen kunde dock ha slutförts under något bättre ekonomiska förhållanden om förberedelserna hade inletts tidigare.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringen beslutade den 3 juli 2008 att avyttra statens aktier i Civitas Holding, ett bolag som ägde samtliga aktier i Vasakronan. Aktierna såldes till AP Fastigheter för 41,1 miljarder kronor inklusive köparens övertagande av nettoskulder och andra åtaganden om 16,5 miljarder kronor.

Riksrevisionen har granskat regeringens försäljning av Vasakronan. Granskningen visar att försäljningen av Vasakronan genomfördes i enlighet med gällande lagstiftning, riksdagsbeslut och i flera avseenden även enligt best practice, dvs. den metod som av marknaden bedöms vara den mest effektiva för att uppnå högsta pris och i övrigt bästa villkor vid en försäljning av ett statligt helägt fastighetsbolag. Granskningen visar dock att förberedelsefasen, såsom att tidigt etablera en projektgrupp samt analys av bolaget, marknaden samt tilltänkt process, samt upphandling av rådgivare, kunde ha genomförts mer effektivt. Den gemensamma beredningen inom Regeringskansliet avseende avskiljningen av vissa kulturfastigheter drog ut på tiden. Granskningen visar även att regeringen i budgetpropositionen ger en god beskrivning av försäljningen av Vasakronan.

Riksrevisionen har beslutat att bevaka och granska regeringens försäljning av statliga bolag. Tidigare har Riksrevisionen granskat bl.a. regeringens försäljningar av TeliaSonera och Vin & Sprit.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?