Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet (RiR 2020:30)

De effektutvärderingar som gjorts av näringspolitiken håller med få undantag inte tillräcklig kvalitet för slutsatser om orsakssamband. Endast 2 av 37 granskade utvärderingar når upp till den nivå som krävs för att utvärderingen ska kunna anses vara tillförlitlig, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Effektutvärderingar är viktiga för att säkerställa att statens resurser används effektivt. Detta har betonats av riksdagen, i statliga utredningar och av Riksrevisionen. Det räcker emellertid inte att effektutvärderingar görs, de måste också vara tillförlitliga.

Riksrevisionen har granskat effektutvärderingar av näringspolitiken utförda eller beställda av Almi Företagspartner AB (Almi), Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Vinnova. Även Statistiska centralbyrån (SCB) ingår i granskningen eftersom SCB utför så kallade effektmätningar åt Almi. Riksrevisionen har även granskat om effektutvärderingar används av regeringen för att utforma eller återrapportera insatser.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns betydande brister i den effektutvärdering av näringspolitiken som genomförts av myndigheterna: endast 2 av 37 granskade utvärderingar uppfyller de krav som en tillförlitlig effektutvärdering bör uppfylla. Effektutvärderingar från Tillväxtanalys håller högre nivå än de övriga, men har trots detta kvalitetsbrister.

Granskningen visar också att regeringen endast i liten utsträckning använder effektutvärderingar för att återrapportera effekter av den förda politiken, eller för att motivera kommande satsningar.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen att i större utsträckning använda Tillväxtanalys för effektutvärdering av näringspolitiken, och att i högre grad återrapportera resultatet av väl utförda effektutvärderingar till riksdagen.

Tillväxtverket och Vinnova rekommenderas att anlita och/eller samarbeta med Tillväxtanalys för utvärderingar av effekter. Tillväxtanalys bör höja kvaliteten på sina utvärderingar ytterligare. Almi rekommenderas att endast använda effektutvärderingar från utförare med beprövad kompetens på detta område.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?