Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Patent- och registreringsverket, ofullständig resultatredovisning, 2018

I granskningen av Patent- och registreringsverkets årsredovisning har Riksrevisionen noterat att myndigheten inte har inkluderat all information som krävs. Redovisningen av myndighetens totala intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar är inte fullständig. Myndigheten har inte heller redovisat och kommenterat utfallen av avgiftsbelagd verksamhet mot de budgetar som regeringen har styrt mot.

Uppdaterad: 28 mars 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?