Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande (RiR 2019:26)

Konkurrensverket får årligen runt tusen tips om karteller och andra marknadshämmande företeelser. Riksrevisionens granskning visar att myndigheten saknar effektiva verktyg för prioritering mellan olika insatser, och att den interna kontrollen har brister.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En konkurrensmyndighet som har företagens och allmänhetens förtroende är en förutsättning för konkurrensreglernas genomslag. Ineffektiv konkurrenstillsyn kan till exempel innebära att företag tillåts ta ut överpriser genom samordning och missbruk av dominerande ställning. En ineffektiv upphandlingstillsyn ökar risken för felaktiga offentliga upphandlingar. Sämre konkurrensskulle kunna leda till högre priser på varor och tjänster, och i förlängningen till en sämre fungerande samhällsekonomi.

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsynsarbete. Granskningen har omfattat såväl konkurrens- som upphandlingstillsyn, och hur Konkurrensverket löser problemet att utföra så bra tillsyn som möjligt givet de resurser myndigheten har till sitt förfogande. Riksrevisionen bedömer att det finns brister i förutsättningarna för en effektiv tillsynsverksamhet. En av granskningens slutsatser är att Konkurrensverkets prioriteringspolicy bara i begränsad utsträckning hjälper Konkurrensverket att prioritera bland tips.

Riksrevisionen rekommenderar Konkurrensverket att förbättra myndighetens interna kontroll i tillsynsverksamheten. Rekommendationen gäller processen för såväl konkurrens- som upphandlingstillsynen. Dessutom rekommenderar Riksrevisionen att Konkurrensverket skapar en tydligare återkoppling mellan tillsynen och myndighetens verktyg för prioritering av inkomna tips. Slutligen rekommenderar Riksrevisionen att Konkurrensverket utvärderar fördelningen av resurser mellan de två tillsynsområdena.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?