Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens? (RiR 2012:19)

Målen för SBAB är att bolaget ska vara värdeskapande samt bidra till mångfald och konkurrens på bolånemarknaden. En granskning från Riksrevisionen visar att målen är otydliga och att det är svårt att bedöma om SBAB skapar mervärde för skattebetalarna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

SBAB, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (från 2011 SBAB Bank) är en statligt helägd bank med inriktning främst mot bolånemarknaden. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av SBAB, om bolaget har varit värdeskapande för medborgarna och om det har bidragit till konkurrensen på bolånemarknaden.

Av granskningen framkommer att avkastningen på statens investering i SBAB inte har varit hög och att bolagets bidrag till konkurrensen på bolånemarknaden inte är lika tydlig idag som tidigare. Dessutom har regeringen satt ett lågt och sjunkande avkastningskrav på bolaget, som inte avspeglar bolagets potential.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen att rapportera till riksdagen på vilket sätt SBAB bidrar till mångfalden och konkurrensen på bolånemarknaden. Eftersom SBAB ska skapa ett mervärde för skattebetalarna bör regeringen även överväga ett nytt avkastningskrav för SBAB, som återspeglar den potential till avkastning som företagets verksamhet har.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?