Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

AB Svensk Exportkredit (RiR 2010:15)

Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) har tillåtits växa utan att regeringen tagit ställning till dess övergripande roll. Uppdraget inkluderar numera i stort sett allt inom finansiell verksamhet utom utlåning till privatpersoner. Bolaget, som fick en framträdande roll under den senaste finanskrisen, har vuxit kraftigt de senaste åren. Organisationen har inte anpassats till expansionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat AB Svensk Exportkredit (SEK) som är ett helägt statligt bolag. Granskningen syftar till att bedöma om SEK:s verksamhet bedrivs i enlighet med riksdagens beslut. SEK:s uppdrag är att främja verksamhet med svenskt intresse som är direkt eller indirekt kopplad till svensk export. Bolagets verksamhet har successivt vidgats, utan att en belysning av grunden för det statliga åtagandet gjorts.

SEK:s breda uppdrag, kombinerat med ekonomiska mål som är lågt satta i förhållande till privata aktörer har medfört att bolaget haft en relativt hög grad av handlingsfrihet. Riksrevisionens bedömning är att SEK:s verksamhet har vuxit snabbare än det administrativa stödet, och det har lett till att bolaget har exponerats för operativa risker.

Riksrevisionen anser att regeringen bör ta ställning till avsikten med bolaget och göra en översyn av vilka områden som SEK ska vara verksamt inom. Med det som utgångspunkt bör en finansiell analys göras av SEK, för att bland annat se över bolagets ekonomiska mål.

Sammanfattning på engelska

AB Svensk Exportkredit

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?