Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens ansvar för veterinär service– Jordbruksverkets styrning och genomförande (RiR 2021:4)

Staten har ansvar för att det finns veterinär service i hela landet. Riksrevisionens granskning visar att styrningen av den verksamheten har stora brister, och att Jordbruksverket inte säkerställer att konkurrensen sker på likartade villkor.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Staten har sedan länge tagit på sig ett ansvar att se till att det finns veterinär service i hela landet. Jordbruksverket har i uppgift att säkerställa detta genom att ingå avtal med privata aktörer efter upphandling eller genom att ge uppdrag till Distriktsveterinärerna, som är en avdelning inom Jordbruksverket. Distrikts-veterinärerna utför veterinär service i många områden i Sverige. I andra områden utför privata veterinärer sådan service.

Granskningen visar att det finns stora brister i regeringens och Jordbruksverkets styrning och uppföljning av att säkerställa att det finns veterinär service i hela landet. Det finns också brister i Jordbruksverkets genomförande av det arbetet. Detta innebär att det finns risk för att den veterinära servicen blir bristfällig i vissa delar av landet. Dessutom säkerställer Jordbruksverket inte att Distrikts-veterinärernas verksamhet bedrivs så att det upprätthålls konkurrens på likartade villkor på veterinärmarknaden.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att följa upp hur intentionerna med de förändringar av veterinär service som riksdagen beslutade om 2009 har fallit ut. Regeringen bör också utreda hur beställar- och utförarrollerna i arbetet med att säkerställa veterinär service bättre kan hållas isär. Riksrevisionen rekommenderar Jordbruksverket att förbättra sitt arbete med att säkerställa tillgången till veterinär service, bland annat genom att analysera tillgång till och efterfrågan på veterinär service.

Uppdaterad: 19 november 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?