Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Hur effektiv är djurskyddstillsynen? (RiR 2003:1)

Den svenska djurskyddslagstiftningen anses som en av de starkaste i världen. Enligt djurskyddslagen ska alla djur som hålls i fångenskap behandlas väl, inte vanvårdas, misshandlas eller utsättas för onödigt lidande. Riksrevisionen har granskat hur effektiv djurskyddstillsynen i Sverige är i praktiken.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Granskningen har inriktats på att ge en helhetsbild av hur verksamheten är organiserad och hur de olika aktörerna samverkar med varandra.

 Tillsynsansvaret för att lagen följs delas mellan en rad olika myndigheter och organisationer. Jordbruksverket har det centrala tillsynsansvaret medan kommunerna svarar för den lokala tillsynen. Aktörer inom området är främst djurskyddsinspektörer, länsveterinärer, distriktsveterinärer och besiktningsveterinärer.

Granskningen visar att det fortfarande finns stora brister trots att regering och riksdag under de senaste åren har vidtagit flera åtgärder. När en ny central djurskyddsmyndighet inrättas 1 januari 2004 tillkommer ytterligare en aktör i djurskyddssystemet.

Riksrevisionens slutsats blir att det krävs bättre styrning och samordning från ansvariga myndigheter på central, regional och lokal nivå för att komma till rätta med problemen.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?