Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tvärvillkorskontroller i EU:s jordbruksstöd (RiR 2008:11)

Varje år får svenska jordbrukare närmare sex miljarder kronor i gårdsstöd från EU. Riksrevisionens granskning visar att stöd betalas ut trots att kontrollunderlagen är bristfälliga.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur regeringen och berörda myndigheter har hanterat de så kallade tvärvillkorskontrollerna i EU:s gårdsstöd. EU betalar varje år ut nästan 6 miljarder kronor i gårdsstöd till svenska jordbrukare, ett stöd som utgör en väsentlig del av de svenska jordbrukarnas intäkter. För att jordbrukaren ska få gårdsstöd måste dock vissa villkor vara uppfyllda. Jordbrukaren ska se till att jordbruksmarken sköts samt följa lagar inom miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd. Ett stort antal myndigheter är involverade i systemet med tvärvillkorskontroller, däribland Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Om tvärvillkoren inte uppfylls ska avdrag göras på jordbruksstödet.

Riksrevisionens samlade bedömning är att det finns stora brister i tvärvillkorskontrollerna. Kravet om minsta antal kontroller har till exempel inte uppfyllts. Granskningen visar också på brister i de förutsättningar som regeringen gett för kontrollerna och på brister i Jordbruksverkets ansvar som samordningsmyndighet. Bland annat har Jordbruksverket, efter beslut av länsstyrelserna, betalat ut stöd trots att det saknas tillräckligt beslutsunderlag från tvärvillkorskontroller.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?