Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10)

Statens system för att ersätta kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända är dyrt, omodernt och onödigt krångligt. Riksrevisionen föreslår att systemet förenklas, förtydligas och att kostnaderna följs upp.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Staten ersätter via Migrationsverket kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända genom ett trettiotal ersättningar. Under 2016 tog kommunerna emot cirka 33 miljarder kronor i ersättning.

Riksrevisionen har granskat om staten har utformat ersättningssystemet så att kommuner ges rimliga ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar för mottagandet av asylsökande och nyanlända samt om ersättningssystemet kan förenklas eller effektiviseras.

Granskningen visar att regeringen endast har en fragmentarisk bild av kommunernas faktiska kostnader för mottagandet. En majoritet av kommunerna bedömde dock att ersättningarna motsvarade eller översteg kostnaderna för mottagandet.

Ersättningssystemet anses vara svårt. Ansökningarna måste ofta kompletteras och det är vanligt med avslag för vissa ersättningar. Efter hösten 2015 har mängden ärenden ökat kraftigt och Migrationsverket släpar efter med utbetalningarna. Detta försvårar kommunernas redovisning och skapar osäkerhet och försämrar likviditeten för vissa kommuner.

Systemet är dyrt att administrera och Migrationsverkets och kommunernas kostnader för detta uppskattas till drygt 300 miljoner kronor. Att Migrationsverket saknar en e-tjänst för ansökan bedöms bidra till de höga kostnaderna.

Riksrevisionen anser att ersättningssystemet är omotiverat detaljerat och att flera ersättningar kan betalas ut utan ansökningsförfarande eller som schabloner-sättningar.

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?