Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förutsättningarna för cykeltrafik

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

Riksdagen har i flera sammanhang uppmärksammat cyklingens positiva sidor och har uttryckt en vilja att främja detta transportsätt tillsammans med gång- och kollektivtrafik. Det finns dock flera indikationer på att dessa ambitioner inte omsätts i tillräckligt verkningsfulla åtgärder. Riksrevisionen avser därför att granska statens arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 11 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?