Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheternas avgiftsbelagda tjänster till företag

Riksrevisionen har inlett en granskning av myndigheternas avgiftsbelagda tjänster till företag.

Statliga myndigheter tar ut avgifter från företag för ett stort antal tjänster inom kontroll, tillsyn, certifiering och liknande områden. Under 2022 uppgick statens intäkter för detta till cirka 89 miljarder kronor. Det är viktigt att dessa tjänster produceras effektivt och bidrar till att de berörda marknaderna fungerar bra. Det är också betydelsefullt att företagen som betalar avgifterna har tillit till tjänsterna och myndigheterna som utför dem. Riksrevisionen avser att granska avgiftsbelagda tjänster riktade till företag.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?