Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Socialförsäkringen vid internationell rörlighet

Riksrevisionen har inlett en granskning av effektiviteten i kontrollen av vem som omfattas av socialförsäkringen vid internationell rörlighet.

Bara den som bor eller arbetar i Sverige omfattas av de svenska socialförsäkringarna. Dessutom ska personen uppfylla vissa generella villkor. Tidigare granskningar tyder dock på brister i kontrollen av detta, särskilt när en person flyttar till eller från Sverige eller arbetar i ett annat land än där hen bor. Bristerna kan leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Riksrevisionen avser att genomföra en granskning av effektiviteten i kontrollen av vem som omfattas av socialförsäkringen vid internationell rörlighet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?