Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser mot ekonomiskt våld i nära relationer

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser mot ekonomiskt våld i nära relationer.

Ekonomiskt våld i nära relationer kan till exempel handla om att ta kontroll över sin partners ekonomi, skuldsätta genom att ta lån i partnerns namn eller begränsa möjligheterna till studier, arbete och försörjning. Studier visar att en mycket stor andel av kvinnor som utsätts för fysiskt våld i nära relation också utsätts för ekonomiskt våld, och var tionde kvinna i Sverige har blivit utsatt för ekonomiskt våld av sin partner. Att vara utsatt för ekonomiskt våld gör det betydligt svårare att bryta sig loss från en relation där det även förekommer andra typer av våld. Sedan 2017 har Sverige en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, men mycket tyder på att myndigheternas arbete mot ekonomiskt våld är begränsat. Riksrevisionen avser att granska effektiviteten i statens insatser mot ekonomiskt våld i nära relationer.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?