Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser bakom genomförda reformer (7 jun)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser bakom genomförda reformer. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 7 juni 2022

Bakgrund

För att riksdagen ska kunna fatta beslut om effektiv användning av statens resurser behöver den ha tillgång till bra och välgrundade beslutsunderlag. Hur reformer ska förberedas regleras därför i lagar, förordningar och andra styrdokument, vilket bland annat innebär att vissa kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser behöver göras.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens förslag till nya reformer är välgrundade och bygger på analyser av god kvalitet. Fokus kommer bland annat att ligga på om kostnadsberäkningar och andra konsekvensanalyser har utformats i enlighet med de styrdokument och riktlinjer som gäller, samt om regeringen har sett till att reformerna har utvärderats i efterhand. Riksrevisionen kommer även att jämföra några av de genomförda reformernas verkliga utfall med de beräkningar som presenterades för riksdagen inför beslutet.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?