Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens styrning av länsstyrelserna

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens styrning av länsstyrelserna. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i januari 2019.

Sverige är indelat i 21 län, och i varje län finns sedan 1634 en länsstyrelse.

Länsstyrelserna har ett tvärsektoriellt uppdrag som spänner över 15 av statsbudgetens 27 utgiftsområden. Verksamheten regleras i över 500 författningar, men gemensam länsstyrelseinstruktion, ett gemensamt regleringsbrev, separata regleringsbrev för respektive länsstyrelse, särskilda regeringsuppdrag samt direktiv från andra myndigheter.

Verksamheten omfattar bland annat rådgivning, samordning, tillståndsprövning och tillsyn inom vitt skilda områden såsom livsmedelskontroll, miljöskydd, folkhälsa, krisberedskap, djurskydd och stiftelser. Dessutom har länsstyrelserna ett generellt ansvar för all statlig förvaltningen i länet som inte sköts av andra utpekade myndigheter.

Eftersom länsstyrelsernas uppdrag spänner över så många olika verksamhetsområden har regeringen, som ansvarar för styrningen av länsstyrelserna, fördelat arbetet på flera olika departement. Flera rapporter har pekat på problem kopplade till att styrningen är splittrad, och Riksrevisionens årliga revision har uppmärksammat att det finns problem som hör ihop med länsstyrelsernas finansiering.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval