Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationell rådgivare – ett jobb med många kontakter som kräver kunskap och fantasi

Peter jobbar på Riksrevisionens internationella avdelning, där han samordnar Riksrevisionens internationella samverkan på nordisk och global nivå. Att vara kontaktyta mellan Riksrevisionen och dess omvärld kräver ett stort nätverk och kunskaper om både vår verksamhet och revisionsmyndigheter i andra länder.

Peter, porträtt.

Peter, internationell rådgivare

Vilken roll har du på Riksrevisionen?

– Som rådgivare och samordnare är jag en länk mellan Riksrevisionen och vår omvärld, vilket bland annat innebär att jag företräder Riksrevisionen och Sverige i internationella kommittéer och arbetsgrupper, eller förbereder underlag när andra ska göra det för att se till att vi har samma budskap i olika sammanhang. Det innebär också att jag har koll på vad som händer i den internationella revisionsvärlden för att kunna förmedla erfarenheter till rätt personer på Riksrevisionen.

I vilka frågor samverkar Riksrevisionen med revisionsmyndigheter i andra länder?

– Mycket av arbetet kretsar kring att ta fram globalt accepterade standarder för revision. Men det kan också handla om exempelvis specifika områden som vi granskar, hur vi kommunicerar med våra målgrupper eller drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Det finns många områden där det är viktigt för revisionsmyndigheter i olika länder att utbyta erfarenheter om vad vi har gjort, eller hur vi ställer oss till olika frågor.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Dagarna varierar mycket. Jag deltar vid ungefär tio internationella möten per år. I samband med dem blir det en hel del både för- och efterarbete. När jag är på kontoret kan dagarna vara ganska oförutsägbara eftersom arbetet är händelsestyrt – plötsligt dyker det upp något som jag behöver hantera och det tycker jag är roligt!

Vilka egenskaper och kunskaper är viktiga att ha i din roll?

– Att vara flexibel och kunna anpassa sig till olika sammanhang är viktigt. För att kunna företräda Riksrevisionen är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer här och om vem som gör vad – det är ett väldigt socialt jobb med många kontakter. Men det är också nödvändigt att kunna mycket om Sverige i stort. Jag har till exempel fått frågor om allt från hur det svenska pensionssystemet ser ut till huruvida afrikansk svinpest finns i Sverige. Det går ju inte att kunna allt, men det är bra att vara påläst.

Kräver samarbetet med många olika länder något speciellt?

– Det är viktigt att känna till skillnader mellan revisionsmyndigheter i olika länder – om våra uppdrag och mandat skiljer sig åt, eller om lagstiftningen ger oss olika förutsättningar. Det är även bra att kunna sätta sig in i och förstå varför andra tycker som de gör eller driver frågor i en viss riktning. För att göra det behövs både kunskaper och fantasi. Dessutom behövs en diplomatisk ådra och förmågan att sålla och bedöma vad som är möjligt att få igenom.

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag har en Pol mag i statskunskap och en kandidatexamen i företagsekonomi och har bland arbetat på Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är att jag får träffa många människor både inom och utanför Riksrevisionen och jag ser det som en förmån att få lära mig något nytt varje dag. Jag upplever att mina kolleger är generösa och gärna delar med sig av sina kunskaper – jag tycker till exempel att det är jätteintressant när de berättar om sina granskningar.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?

– Det kan vara en utmaning att matcha det som händer internationellt med det som händer hos oss på Riksrevisionen – att avgöra vad vi kan ha nytta av och hur. I min roll är det också viktigt att hålla isär eget tyckande och det jag ska föra fram för Riksrevisionens räkning, eller till och med nationella prioriteringar som jag ska företräda.

Varför valde du att börja arbeta hos Riksrevisionen?

– En föreläsning på universitetet handlade om statlig revision, vilket väckte mitt intresse. Jag lockades av uppdraget att granska staten. Dessutom är jag intresserad av förvaltningspolitik och tycker om bredden i Riksrevisionens uppdrag. Jag började som vikarie redan under studietiden och har varit här sedan dess, med två uppehåll.

Hur är Riksrevisionen som arbetsplats?

– Det är en bra stämning och jag har roligt på jobbet. Här får man ta mycket eget ansvar tidigt, vilket jag ser som positivt. Jag har också haft stora möjligheter att utforma mina arbetsuppgifter. Mina kollegor är kunniga och professionella personer som är engagerade och gör bra insatser.

Läs mer

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Vi representerar Sverige i internationella sammanhang och vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder.

Här kan du läsa mer om Riksrevisionens internationella verksamhet

Uppdaterad: 27 maj 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?