Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Pris för bästa effektivitetsgranskning går till revisionsmyndigheten i Uganda

Den nationella revisionsmyndigheten i Uganda (Office of the Auditor General) har tilldelats priset för bästa effektivitetsgranskning inom Afrosai-E, organisationen för nationella revisionsmyndigheter i engelsktalande Afrika.

Syftet med priset är att uppmuntra utvecklingen av effektivitetsrevision i det engelsktalande Afrika och att uppmärksamma de insatser som görs av enskilda effektivitetsrevisorer. Priset initierades av Afrosai-E 2008, med stöd av Riksrevisionen. Riksrevisionen leder den oberoende internationella bedömningskommittén som utser vinnaren.

Till årets tävling hade totalt sju rapporter nominerats från revisionsmyndigheterna i Namibia, Gambia, Rwanda, Tanzania och Uganda. Samtliga nominerade granskningar är av hög kvalitet och gjorda inom välmotiverade områden.

– Det är glädjande att se så starka granskningsrapporter inom samhällsviktiga områden. Det är också motiverande att få uppmärksamma det hårda arbete och engagemang som ligger bakom granskningarna, och de möjligheter till mer effektivitet i användandet av offentliga resurser som de möjliggör, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Den vinnande rapporten heter ”The Government of Uganda’s Progress in Providing Equitable and Affordable Access to Education Services for Learners with Special Needs, in accordance with SDG Target 4.5” och belyser arbetet i Uganda med att tillhandahålla likvärdig utbildning för elever med särskilda behov till ett rimligt pris. Rapportens slutsatser är relevanta för utbildningssektorn och samhället i stort.

– Den vinnande rapporten är av hög kvalitet och ger ny, djupgående kunskap om orsakerna till de problem som elever med särskilda behov möter för att få tillgång till utbildning. Granskningens använder en kombination av olika metoder som underbygger slutsatser och rekommendationer på ett övertygande sätt, säger Anders Berg, revisionsdirektör vid Riksrevisionen och ordförande i den internationella juryn.

Priset delades ut av riksrevisor Helena Lindberg vid Afrosai-E:s årliga strategimöte för riksrevisorer i regionen. Granskningsteamet bakom den vinnande rapporten erbjuds ett studiebesök vid Riksrevisionen, med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter med svenska kollegor.

Ta del av den vinnande rapporten

Bakgrund

Riksrevisionen har ett långvarigt samarbete med Afrosai-E, som organiserar nationella revisionsorgan i 26 länder i engelsktalande Afrika. Målet med samarbetet är att stärka den offentliga revisionen i regionen och därmed bidra till bland annat god resursanvändning och fungerande system för ansvarsutkrävande i länderna. Afrosai-E är en underavdelning av Intosai (International Organisation of Supreme Audit Institutions), den globala paraplyorganisationen för nationella revisionsorgan som också Riksrevisionen ingår i.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Armenien, Kenya, Kosovo, Liberia, Moldavien, Palestina, och Zimbabwe. Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för fem regionala samarbeten riktade till ett 50-tal revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Östafrika samt i Sydostasien och Stillahavsområdet.

Riksrevisionens internationella arbete

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?