Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa

Att inte ha en gymnasieutbildning innebär högre risk för arbetslöshet. En av Arbetsförmedlingens uppgifter är därför att öka andelen kortutbildade som börjar på en reguljär utbildning, till exempel inom komvux. Riksrevisionen granskar nu statens utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa som saknar en gymnasieexamen.

Klassrum med vuxna.

Foto: Plattform

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att fler kortutbildade arbetslösa ska börja studera. Med hjälp av bland annat registerdata hoppas vi kunna se om det arbetet fått önskat resultat eller om frågan behöver hanteras annorlunda, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Det finns relativt få arbeten för arbetslösa som är kortutbildade, det vill säga saknar gymnasieutbildning. Personer som har kort utbildning löper hög risk för arbetslöshet. Drygt en tredjedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar gymnasieexamen. Att ha en gymnasieutbildning bedöms vara viktig för att få, och kunna behålla, ett arbete.

Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är därför att öka andelen kortutbildade som övergår tillreguljär utbildning, till exempel kurser på komvux Det finns dock tecken på att det har varit svårt för Arbetsförmedlingen att öka andelen kortutbildade som övergår till reguljär utbildning de senaste åren.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för att öka kortutbildade arbetslösas deltagande i reguljär utbildning är effektiva.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 13 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?